Samospráva

VI. etapa doplnenia kamerového monitorovacieho systému v záujme prevencie kriminality

31.10.2017

VI. etapa doplnenia kamerového monitorovacieho systému v záujme prevencie kriminality

Projekt finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na základe Uznesenia č. 1 zo dňa 19.12.2016.

Partneri

Partnerské mestá