Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská DODATOK č. 1 19.1.2011 uskutočnenie stavebných prác PIENSTAV, a.s. 00188034  801 843,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2011 13.1.2011 Poskytnutie dotácie Volejbalový klub mesta Stará Ľubovňa   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2011 28.1.2011 Mandatná zmluva na vykonanie verejného obstarania zhotoviteľa tejto stavby Legal Tender s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2011 12.1.2011 O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby Mária Stesňáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2011 12.1.2011 O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby Eduard Stesňák    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2011 2.2.2011 Dotáciu na spoločensko- športové podujatie EURÓPSKY POHÁR PSÍCH ZÁPRAHOV 2011 Športový klub BKM Obnova Bardejov   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2011 7.1.2011 Právne služby. JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát   450,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 13/2011 28.1.2011 Prenájom nebytových priestorov Žofia Jarabinská, Letná č. 6   4 270,97 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 16/2011 2.2.2011 Prenájom nebytových priestorov Ing. Ján Tiža, Levočská č. 3, Stará Ľubovňa   2 197,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 22/2011 11.2.2011 Prenájom nebytových priestorov JUDent, s.r.o 46016937  771,39 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 79/2010 dodatok 11.2.2011 Spoločný stavebný úrad Obce okresu Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2011 4.2.2011 Záchranný archeologický výskum na území stavby „ Revitalizácia verejných... Múzeum v Kežmarku    
Detail Zmluva Odberateľská dod. č. 6 14.2.2011 Prenájom nebytových priestorov Piváreň „ESTO“ Letná č. 6, Stará Ľubovňa 37681494   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2011 18.2.2011 O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby Mária Thyriová    
Detail Zmluva Záložná 21/2011 22.2.2011 Na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste
vlastníctva č. 3696...
Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľská dodatok č. 1 (347/2010) 23.2.2011 Zmluva o dielo EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o. 36395463  614 357,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská dodatok č. 1 k 11/2011 24.2.2011 Právne služby JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát   350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2011 25.2.2011 Celoročná starostlivosť o karanténnu stanicu psov EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa   2 880,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2011 25.2.2011 Celoročná starostlivosť o verejnú zeleň Mesta Stará Ľubovňa EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa   120 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská DODATOK č. 2 (247/2009) 1.3.2011 Nájom nebytových priestorov SPRUCE - RS, spol. s.r.o. 44 710 275  1 200,00 EUR 
Nastavenia cookies