Samospráva

TRIZUS

3.3.2017

TRIZUS VI. - vozidlo na zber BRO (Environmentálny fond)

Vrámci projektu bolo zabezpečené špeciálne vozidlo MAN s rotačným lisovaním na zber biologicky rozložiteľných odpadov do Kompostárne Stará Ľubovňa (dodávateľ Komunálna technika s. r. o. Nitra), ktoré v našom meste a regióne jazdí pod ŠPZ SL534BN. Jeho prevádzkovateľom je EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa.


3.3.2017

TRIZUS V. - 2015 (vozidlo na zber plastov, papiera, VKM a skla) - Recyklačný fond

V rámci projektu bolo zakúpené špeciálne vozidlo RENAULT a hydraulickou rukou a s hákovým nakladačom veľkokapacitných kontajnerov, ktorým sa na vozidlo naťahuje aj špeciálna lisovacia nadstavba, ktoré v našom meste a regióne jazdí pod ŠPZ SL149BL (dodávateľ HYCA Pezinok).

Partneri

Partnerské mestá