Samospráva

Staviame-jazdíme-spoznávame


12.5.2017

Projekt “Staviame-jazdíme-spoznávame” dostal zelenú.

Odbor medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce Prešovského samosprávneho kraja doručil Mestu Stará Ľubovňa dňa 20.3.2017 „Vyrozumenie o schválení mikroprojektu“ Staviame-jazdíme-spoznávame, ktorý dostal registračné číslo INT/ET/PO/1/I/B/0084. Mesto Stará Ľubovňa bude tento projekt realizovať so zahraničným partnerom z Poľska „Powiat Nowosadecki so sídlom v Nowom Saczi“ (viď. Partnerská dohoda).
Mikroprojekt na financovanie z „Programu IMTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020“ z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol schválený v celkovej hodnote 118 402,75 € (viď. priložený excel súbor „Sumár“).
V súčasnom období sa pripravuje podpísanie zmluvy o financovaní projektu, pričom predpokladaný začiatok realizácie mikroprojektu je máj 2017 a projekt by mal byť ukončený v apríli 2018.

Partneri

Partnerské mestá