Samospráva

Spomienky na kuriérske chodníčky

15.5.2013

Informácie o projekte

Mikroprojekt je realizovaný v rámci prioritnej osi III „Podpora miestnych iniciatív“ Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013 z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja podľa rozhodnutia Monitorovacieho podvýboru č.4/2012, zo dňa 13.12.2012.

Partneri

Partnerské mestá