Samospráva

Kancelária primátora mesta a prednostu MsÚ

Monika Gladišová, II. poschodie, č. kancelárie: 303
tel.: 052/43 15 236, mobil: 0917 318 325
e-mail: sekretariat@staralubovna.sk, mesto@staralubovna.sk, msu@staralubovna.sk, monika.gladisova@staralubovna.sk

Helena Vojteková, II. poschodie, č. kancelárie: 305
tel.: 052/43 15 254
e-mail: helena.vojtekova@staralubovna.sk

Partneri

Partnerské mestá