Samospráva

Rozbor projektových aktivít

10.4.2017

Sumár aktuálnych projektov

V tabuľkách sú uvedené súčasné projekty v technickej alebo finančnej realizácii, projekty podané a projekty pripravované Mestom Stará Ľubovňa na podanie.


10.4.2017

Aktualizovaný zoznam projektov

Priložený sumár obsahuje zoznam už zrealizovaných projektov, projektov ktoré neboli podporené a projektov, ktoré boli podporené ale neboli prijaté na realizáciu.


31.5.2016

Sumarizácia projektov - Zoznam zrealizovaných projektov

Aktualizovaná sumarizácia projektov k 31.12.2016.


25.11.2013

Rozbor projektových aktivít obsahuje informácie o pripravovaných projektoch - zámeroch, o projektoch v realizácii a o projektoch, ktoré boli podané so žiadosťou o dotáciu - NFP.

Rozbor projektových aktivít vypracováva projektový referát mestského úradu a predkladá ho mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu.
V prípade, že Vy sami máte návrh na nový projektový zámer, môžete ho poslať na eulalia.stefanova@staralubovna.sk

Partneri

Partnerské mestá