Samospráva

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite Podsadek – I. etapa

Partneri

Partnerské mestá