Samospráva

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite Podsadek – I. etapa

13.11.2017

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite Podsadek – I. etapa

Projekt finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.

Partneri

Partnerské mestá