Samospráva

Poslanci poverení na vykonávanie obradov

určených zákonom a obradov organizovaných Mestom Stará Ľubovňa:

  • RNDr. Valent Jaržembovský,
  • JUDr. Milan Knapík,
  • PaedDr. Klaudia Satkeová,
  • JUDr. Rastislav Stašák,
  • Mgr. Rudolf Žiak.

 

Partneri

Partnerské mestá