Kalendár podujatí

DO PRÁCE NA BICYKLI 2019

Typ podujatia:
Ostatné
Dátum konania:
01.05.2019 - 31.05.2019

„Do práce na bicykli" (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. Minulý rok sa do nej zapojilo viac než 11 účastníkov z 81 samospráv a 1 400 firiem. Do práce na bicykli však predstavuje nielen kampaň, ale aj súťaž trvajúcu od 1. - 31. mája 2019.

Bližšie nformácie o možnosti zapojiť sa sú dostupné na:

O súťaži

Štatút súťaže

Registrácia

Čo môžem získať

alebo https://www.dopracenabicykli.eu/

DO PRÁCE NA BICYKLI 2019

Aktuálne podujatia

Publikované: 11.4.2019 | Aktualizácia: 11.4.2019

Partneri

Partnerské mestá