Kalendár podujatí

BANÁNOVÝ BEH 2018

Typ podujatia:
Šport
Miesto podujatia:
Námestie gen. Štefánika (park pri pošte)
Dátum konania:
27.09.2018
Čas:
od 11.00 h

 PROPOZÍCIE

XXVII. ročníka štafetového behu žiakov mestských škôl 

 

TERMÍN :                          27.9.2018 ( štvrtok )              

MIESTO :                          Námestie gen. Štefánika, Stará Ľubovňa

PREZENTÁCIA :               11:10 – 11:25 pred Okresným úradom

ZAČIATOK BEHU:             11:30

CENY A DIPLOMY :          Mesto Stará Ľubovňa, TIS v.o.s.

RIADITEĽ PRETEKU:        PaedDr. František Solár

HLAVNÝ ROZHODCA :     Mgr. Rastislav Vitkovský

ŠTARTUJÚ :                     Žiaci mestských základných škôl a Gymnázia T.Vansovej

KATEGÓRIE :                   Žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ, Gymnázia T.Vansovej 

Za každý ročník štartujú dvaja chlapci a dve dievčatá v poradí:

CHLAPEC – DIEVČA –DIEVČA – CHLAPEC                       

UPOZORNENIE :              Štartuje sa za každého počasia! Prosíme učiteľov, aby upozornili  žiakov na

adekvátnu obuv a oblečenie. Za výber a zdravotný stav žiakov zodpovedá

vysielajúca škola. 

 

PRIHLÁŠKY :                    Zaväznú prihlášku so zoznamom žiakov podpísanú riaditeľom školy zašlite, alebo osobne doručte na adresu:   Mestský úrad,  odd. školstva,  kultúry, mládeže a športu, Obchodná 1, Stará Ľubovňa najneskôr do utorka 25. septembra 2018.

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ

 

 

 

V Starej Ľubovni 03.09.2018                                                                              PhDr. Ľuboš Tomko

                                                                                                                                primátor mesta

BANÁNOVÝ BEH 2018

K stiahnutiu

Partneri

Partnerské mestá