Mestské informačné centrum

Námestie sv. Mikuláša 21
064 01 Stará Ľubovňa

Tel.: 052/43 217 13

Web: www.marmon.sk

Email: ic@staralubovna.sk


Informácie poskytované bezplatne:  

 - všeobecné informácie o meste a okrese
- prírodný potenciál - horstvo, vodstvo, chránené územia
- kultúrno-historický a folklórny potenciál, sakrálne pamiatky, národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie, rezervácie ľudovej architektúry
- možnosti rekreačných činností v okrese
- ubytovacie zariadenia (názov, druh, kontakt, vybavenie, cena)
- rezervovanie ubytovania, prehliadok, výstav, múzejných expozícií
- stravovacie zariadenia (názov, kontakt, kapacita, prevádzk. doba, gastronomické akcie)
- rekreačné a športové zariadenia (druh, názov, kontakt, prevádzk. doba, ponúkané služby)
- kultúrno-spoločenské zariadenia  - múzeá, galérie, knižnice, kiná (kontakt, prevádzk. doba, poplatky)
- kontaktné adresy - polícia, nemocnica, lekárne
- informácie o možnostiach dopravného spojenia v okrese, taxi služba, súkromní autobusoví prepravcovia
- informácie o spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach v meste
- informácie o možnostiach výletov do okolia, prehliadok pamätihodností mesta
- predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia v meste


Platené služby ponúkané Informačným centrom:


- obchodná činnosť s propagačnými materiálmi, turistickými mapami,
  suvenírmi, knižnými publikáciami
- sprievodcovská služba (Dom ľubovnianskeho mešťana)
- registrácia zariadení cestovného ruchu (ubytovacie, stravovacie služby a pod.)

 

Informácie o pamiatkach, turistických atrakciách v meste Stará Ľubovňa a okolí.

 

Nastavenia cookies