Lekárne

Register verejných lekární v meste Stará Ľubovňa

Prevádzkovateľ

Sídlo spoločnosti

Miesto výkonu činnosti

Názov lekárne

Odborný zástupca

IMPROVE v. o. s.

Košice, 
Moldavská cesta 8/A

Stará Ľubovňa,
Levočská 1/336

„Dr. MAX“

Mgr. Marcela Šenšelová

IMPROVE v. o. s.

Košice, 
Moldavská cesta 8/A

Stará Ľubovňa,                          Popradská 1777/71

„Dr. MAX“

Mgr. Igor Nemec

BENU SK 57, s. r. o.

Stará Ľubovňa, 
Levočská 4

Stará Ľubovňa, 
Levočska 4

„BENU“

Mgr. Viera Bírová

PharmDr. Janka Bizovská

Stará Ľubovňa,
Levočská 18

Stará Ľubovňa, 
Obrancov mieru 3

„ADRIA“

PharmDr. Janka Bizovská

PharmDr. Aleny Strakovej

Hniezdne 405

Stará Ľubovňa, 
Mierová 94

VIVA

PharmDr. Alena Straková

ELIXÍR s.r.o.

Obchodná 3, 
064 01 Stará Ľubovňa

064 01 Stará Ľubovňa,     Obchodná 3

Materská lekáreň

„ELIXÍR“

Mgr. Ivana Vantrobová

Ing. Igor Sardyha

Stará Ľubovňa, 
Okružná 74

Stará Ľubovňa, 
Sládkovičova 10

„ Pri nemocnici“

Mgr. Silvia Sardyhová

PHARMACY–STL, 
spol. s.r.o.

Prešov, 
Čapajevova 23

Stará Ľubovňa, 
Obrancov mieru 8

„SCHNEIDER“

Mgr. Anna Tokarčíková

ENERGOMER  spol. s r. o.

Nová Ľubovňa 17

Stará Ľubovňa,           Levočská 59/1808

„ANETT“

Mgr. Aneta Rindošová

Partneri

Partnerské mestá