KOCKA - rekonštrukcia kina

31.3.2020

Rekonštrukcia futbalových šatní – Stará Ľubovňa – I. etapa

Realizované v rámci projektu "Rekonštrukcia futbalových šatní Stará Ľubovňa", na základe schválenej záväznej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z projektu Slovenského futbalového zväzu „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“

27.3.2020

Cyklodoprava


26.3.2020

Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská

Cieľom projektu je je obnova existujúcej atletickej trate v areáli ZŠ Levočská. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 11.112019 v rámci Výzvy MAS vyhlásenej dňa 12.07.2019 Miestnou akčnou skupinou ĽUBOVNIANSKO.