PhDr. Soňa Gaborčáková

Volebný obvod: Volebný obvod č. 1

E-mail:gaborcakova.sona@gmail.com

Mobil:0905 114 018