Mgr. Ján Tomus

Volebný obvod: Volebný obvod č. 2

E-mail:jankotomus@gmail.com

Mobil:0908 352 237