22.1.2019

Zmena cestovných poriadkov MHD v platnosti od 1. februára 2019

Dňa 1. februára 2019 vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy v meste Stará Ľubovňa. Cestujúcich čaká viacero zmien týkajúcich sa nielen jednotlivých spojov, ale aj počtu zastávok.

Dve linky MHD zabezpečované spoločnosťou DZS - M.K. TRANS s.r.o., poskytujúcou tieto služby do konca roka 2019, prešli z dôvodu zlepšenia služieb cestujúcim a zosúladenia spojov železničnej a autobusovej dopravy viacerými zásadnými zmenami. „Trasy liniek ostali rovnaké - Linka 1 premáva naďalej v smere Pienstav - sídlisko Západ - autobusová stanica - Ľubovniansky hrad a spať, Linka 2 v smere autobusová stanica - sídlisko Západ - autobusová stanica - Tesla/Podsadek a spať. Z dôvodu slabého vyťaženia sa však niektoré spoje na oboch linkách zrušili a pribudli nové, ktorých cieľom bolo zabezpečiť lepšie napojenie na súčasné autobusové či vlakové spojenia. Tie boli doplnené aj v nedeľu popoludní, kedy je príchod MHD prispôsobený spojom na Poprad a Košice," hovorí o konkrétnych zmenách Michal Žid z Referátu investičných činností a dopravy Mestského úradu v Starej Ľubovni. Zároveň dodáva, že na trasách oboch liniek pribudli 4 nové zastávky, a to železničná stanica, cirkevná škola, Tesco a nový cintorín. V súvislosti so zastávkou pri novom cintoríne ide o výnimočný spoj, ktorý bude premávať vždy len v piatok počas pracovných dní na Linke 1 s príchodom o 10.15 h a Linke 2 o 12.30 h. „Ide o kompromisné riešenie, v rámci ktorého sme sa snažili zosúladiť požiadavku zo strany občanov, predovšetkým zlepšiť dostupnosť pietneho miesta pre staršiu generáciu občanov, no zároveň zabezpečiť vyťaženosť a ekonomickú efektívnosť zavedenia daného spoja MHD. V priebehu nasledujúcich dní budú na jednotlivých zastávkach umiestnené nové, prehľadnejšie grafikony, ktoré pre lepšiu orientáciu v spojoch MHD zahŕňajú predovšetkým zvýraznenie nástupnej zastávky. Zvažovali sme aj zmenu názvov zastávok, keďže sú však súčasné označenia dobre známe nie len staršej, ale aj mladšej generácii, rozhodli sme sa ich zatiaľ ponechať," uzatvára prednosta Mestského úradu Aleš Solár.
Cestujúcim, aktívne využívajúcim služby MHD teda odporúčame oboznámiť sa so zmenami cestovného poriadku, ktoré budú platné od 1. februára 2019 už vopred.

Cestovné poriadky vo formáte pdf nájdete tu.

Publikované: 22.1.2019 | Aktualizácia: 22.1.2019 | Zobrazené: 1833

Partneri

Partnerské mestá