1.10.2018

Zisťovanie EU SILC MRK

Štatistický úrad SR v spolupráci s MV SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity realizuje v roku 2018 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v marginalizovaných rómskych komunitách (EI SILC MRK). Zisťovanie sa vykonáva na základe uznesení vlády SR č. 1/2012 a č. 87/2017. Cieľom tohto zisťovania je zistiť príjmovú situáciu a životné podmienky marginalizovaných rómskych komunít.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných 60 obcí, medzi nimi aj mesto Stará Ľubovňa. Do zisťovania je zaradených cca 1 000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. októbra do 30. novembra 2018.

V tomto období vybrané domácnosti v meste Stará Ľubovňa navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 051/7735 323 - Ing. Iveta Popovcová.

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.

Publikované: 1.10.2018 | Zobrazené: 343

Partneri

Partnerské mestá