2.2.2012

Záznam zo zasadnutia krízového štábu

Záznam

zo zasadnutia krízového štábu zo dňa 02. 02. 2012 o 8.00 h


Krízový štáb:

1. berie na vedomie súčasný stav v zásobovaní občanov mesta Stará Ľubovňa pitnou a úžitkovou vodou (stav k 8.00 h - voda je natlakovaná po ulicu Zimnú 25),
2. zmapoval poruchy vo vodovodnom systéme na území mesta Stará Ľubovňa (ul. SNP, J. Kráľa, Hviezdoslavova, Jarmočná, Mýtna),
3. berie na vedomie, že prevádzka PVPS naďalej zabezpečuje opravu vzniknutých porúch a údržbu vodných zdrojov.

 

Rozhodnutia krízového štábu:

1. Pokračovať v plynulom zásobovaní úžitkovou vodou v spolupráci s HaZZ SĽ v častiach mesta, ktoré nie sú zásobené vodou v zmysle schváleného harmonogramu, ktorý bude aktualizovaný každý deň ráno o 8.00 h.
1. Pracovníci MsP budú pravidelne monitorovať stav v zásobovaní pitnou a úžitkovou vodou na území mesta SĽ a podávať hlásenia náčelníkovi MsP.
3. Všetky oficiálne stanoviská, rozhodnutia a časové harmonogramy budú zverejnené na oficiálnej stráne mesta SĽ, ObÚ a PVPS.

Hovorcami pre médiá sú určení:
Ing. arch. Zita Pleštinská - prednostka ObÚ v SĽ
Mgr. Anton Karniš - prednosta MsÚ v SĽ

Záver:

Krízový štáb sa bude schádzať až do odvolania každý deň o 8.00 h v kancelárii prednostu Mestského úradu v Starej Ľubovni.

 

Mgr. Anton Karniš
za krízový štáb

Mesto, Publikované: 2.2.2012 | Zobrazené: 287

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies