27.1.2013

Zasadnutie MsZ z 23.1.2013 - video záznam

P r o g r a m :
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3. Územný plán mesta Stará Ľubovňa - doklad k žiadosti o dotáciu.
4. Odpredaj majetku.
5. Záver.

Súvisiace video

Zasadnutie MsZ 23.1.2013 Prehrať Video
Zasadnutie MsZ 23.1.2013
Mesto, Publikované: 27.1.2013 | Zobrazené: 649

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies