10.10.2011

Zasadnutie MsZ - 5.10.2011 - video záznam

P r o g r a m :

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

x. Výkup nehnuteľností - doplnenie programu

3. Odpredaj nehnuteľností - vyhodnotenie ponúk.
4. Návrh uznesení.
5. Záver.

K stiahnutiu

Súvisiace video

Bod 1-3  a bod x Prehrať Video
Bod 1-3 a bod x
Bod 4 a 5 Prehrať Video
Bod 4 a 5
Mesto, Publikované: 10.10.2011 | Zobrazené: 210

Partneri

Partnerské mestá