9.10.2018

Zámery predaja majetku Mesta Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa týmto oznamuje „zámer“ predaja majetku Mesta Stará Ľubovňa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa

K stiahnutiu

Publikované: 9.10.2018 | Aktualizácia: 9.10.2018 | Zobrazené: 670

Partneri

Partnerské mestá