3.5.2018

Zámer predaja majetku Mesta Stará Ľubovňa

Zámer predaja majetku Mesta Stará Ľubovňa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa

K stiahnutiu

Mesto, Publikované: 3.5.2018 | Aktualizácia: 26.6.2018 | Zobrazené: 512

Partneri

Partnerské mestá