28.11.2017

VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa - návrh zmeny

K stiahnutiu

Publikované: 28.11.2017 | Aktualizácia: 28.11.2017 | Zobrazené: 17

Partneri

Partnerské mestá