31.10.2017

Výberové konanie na členov miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni


Mesto Stará Ľubovňa vyhlásilo dňa 31.10. 2017 výberové konanie na 8 (osem) pracovných miest člena miestnej občianskej poriadkovej služby pre uzatvorenie pracovnej zmluvy od 1.12.2017 na obdobie 36 mesiacov. Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.11.2017 so začiatkom o 13,00 hod. v budove Mestského úradu v Starej Ľubovni, Obchodná 1, Stará Ľubovňa, v priestoroch veľkej zasadačky, I. poschodie.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 15.11.2017 do 14,00 hodiny, pričom sa za dodržanie termínu sa považuje fyzické doručenie žiadosti Mestu Stará Ľubovňa (nie potvrdenie pošty, že záujemca svoju žiadosť odoslal). Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.


Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť:
a) osobne do podateľne Mestského úradu v Starej Ľubovni na ul. Obchodnej č. 1
b) poštou na adresu Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa.


K stiahnutiu

Publikované: 31.10.2017 | Aktualizácia: 30.1.2018 | Zobrazené: 200

Partneri

Partnerské mestá