30.12.2010

Ustanovujúce zasadnutie MsZ - 27. 12. 2010

P r o g r a m :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia predsedníčky mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta
3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
5. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
8. Voľba návrhovej a volebnej komisie
9. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
10. Informácia o poverení zástupcu primátora mesta a menovaní prednostu MsÚ
11. Návrh na určenie mesačného platu primátora mesta
12. Návrh uznesenia
13. Záver

K stiahnutiu

Súvisiace video

Otvorenie zasadnutia Prehrať Video
Otvorenie zasadnutia
Informácia predsedníčky mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Prehrať Video
Informácia predsedníčky mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta
Sľub primátora mesta Prehrať Video
Sľub primátora mesta
Sľub poslancov MsZ Prehrať Video
Sľub poslancov MsZ
Rozlučka bývalého primátora Prehrať Video
Rozlučka bývalého primátora
6. - 8. bod programu Prehrať Video
6. - 8. bod programu
Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov - 1/2 Prehrať Video
Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov - 1/2
Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov - 2/2 Prehrať Video
Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov - 2/2
Informácia o poverení zástupcu primátora mesta a menovaní prednostu MsÚ Prehrať Video
Informácia o poverení zástupcu primátora mesta a menovaní prednostu MsÚ
Návrh na určenie mesačného platu primátora mesta - 1/2 Prehrať Video
Návrh na určenie mesačného platu primátora mesta - 1/2
Návrh na určenie mesačného platu primátora mesta - 2/2 Prehrať Video
Návrh na určenie mesačného platu primátora mesta - 2/2
Návrh uznesenia Prehrať Video
Návrh uznesenia

Diskusia k článku

Počet reakcií: 1

Najnovšie príspevky:

8.1.2011 22:21:09 - Super! Drzte sa rodaci!
Mesto, Publikované: 30.12.2010 | Zobrazené: 337

Partneri

Partnerské mestá