7.4.2018

Učitelia ľubovnianskych škôl a školských zariadení oslávili svoj sviatok

Na základe návrhov vedení jednotlivých škôl a školských zariadení v meste Stará Ľubovňa sa primátor mesta Ľuboš Tomko pri príležitosti Dňa učiteľov rozhodol udeliť ocenenie 31 pedagogickým pracovníkom za obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní najmladšej generácie v našom meste, za mimoriadne výsledky v práci s deťmi a mládežou v mimoškolskej oblasti a pri príležitosti životných a pracovných jubileí.

V piatok 6. apríla 2018 v obradnej sieni MsÚ odovzdali primátor mesta PhDr. Ľuboš Tomko a vedúci školského úradu PaedDr. Štefan Joštiak symbolické poďakovania nominovaným pedagógom. Program pripravili členovia ZPOZ Človek človeku pri MsZ a žiaci ZUŠ Jána Melkoviča.

Po slávnostnom prijatí na pôde MsÚ pokračovala slávnosť v Kine TATRA, kde pre učiteľov vystúpil folklórny súbor Rozmarija z Prešova.

OCENENÍ UČITELIA

MATERSKÉ ŠKOLY
Ingrid Rusiňáková, MŠ, Vsetínska ul.
Mária Zimová, MŠ, Vsetínska ul.
Mária Jedináková, MŠ, Tatranská ul.
Ľudmila Knapíková, MŠ, Tatranská ul.

ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY
PaedDr. Mária Budzáková, ZUŠ Jána Melkoviča
Mgr. Peter Jendrichovský, ZUŠ Jána Melkoviča
Mgr. Lucia Reľovská, Súkromná ZUŠ

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mgr. Pavla Bačinská, CVČ

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Mgr. Juraj Macura, ZŠ, Komenského ul.
Mgr. Katarína Gajdošová, ZŠ, Komenského ul.
Mgr. Andrea Vančová, ZŠ, Komenského ul.
Mgr. Milada Mackovčinová, ZŠ, Za vodou
Mgr. Darina Dudová, ZŠ, Za vodou
Mgr. Róbert Boško, ZŠ, Levočská ul.
Mgr. Daniela Šipošová, ZŠ, Levočská ul.
PaedDr. Helena Jendrichovská, ZŠ, Podsadek
Mgr. Vlasta Hnatkovičová, ZŠ, Podsadek
Mgr. Karol Špes, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
Alena Súkeníková, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
Bc. Radka Koberová, ZŠ s MŠ Chmeľnica

STREDNÉ ŠKOLY
Mgr. Pavel Vitkovský, Gymnázium Terézie Vansovej
Mgr. Viera Sasaráková, Gymnázium Terézie Vansovej
PaedDr. Vladimíra Drabantová, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Mgr. Vladimíra Poľančíková, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Bc. Katarína Beskydová, Spojená škola internátna
Ondrej Hnát, Spojená škola internátna
RNDr. Viera Mikulová, Obchodná akadémia
Mgr. Viera Buvaličová, SOŠ, Jarmočná ul.
Ing. Helena Beňačková, SOŠ, Jarmočná ul.
Mgr. Daniela Šidlovská, SOŠ Technická, Levočská ul.
Bc. Juraj Sivuľka, SOŠ Technická, Levočská ul.Foto: ĽMS, Vlado Zima

 

Publikované: 7.4.2018 | Aktualizácia: 7.4.2018 | Zobrazené: 791

Partneri

Partnerské mestá