1.2.2012

ROZHODNUTIE primátora mesta o vyhlásení mimoriadnej situácie

Mesto Stará Ľubovňa

Číslo: 1/2012

R O Z H O D N U T I E

primátora mesta o vyhlásení mimoriadnej situácie

I. Stručná charakteristika mimoriadnej situácie:
Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k nedostatku pitnej vody na území mesta Stará Ľubovňa,
tým vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia zdravia, majetku a životného prostredia so všetkými
dôsledkami.

II. Na základe uvedeného stavu v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov v  krízových situáciách mimo času vojny
a odporúčania krízového štábu mesta

v y h l a s u j e m

dňa 01.02.2012 o 16.00 hod. mimoriadnu situáciu

pre celé územie mesta Stará Ľubovňa do odvolania.

 

v Starej Ľubovni dňa 01.02.2012

PaedDr. Michal Biganič
v. r. primátor mesta

Mesto, Publikované: 1.2.2012 | Zobrazené: 168

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies