17.2.2012

ROZHODNUTIE primátora mesta o odvolaní mimoriadnej situácie

Mesto Stará Ľubovňa

 

R O Z H O D N U T I E

primátora mesta o odvolaní mimoriadnej situácie

 

I. Stručná charakteristika mimoriadnej situácie:
Pri splnení úloh záchranných prác a vzhľadom na to, že situácia s dodávkou pitnej vody sa
stabilizovala a už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia zdravia, majetku a životného
prostredia so všetkými dôsledkami.

II. Na základe uvedeného stavu v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a odporúčania krízového štábu mesta

o d v o l á v a m

dňa 17.02.2012 o 10.00 hod. mimoriadnu situáciu

pre celé územie mesta Stará Ľubovňa.

 

v Starej Ľubovni dňa 17.02.2012

PaedDr. Michal Biganič
v. r. primátor mesta

Mesto, Publikované: 17.2.2012 | Zobrazené: 113

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies