3.3.2017

Ročník 2017 sa ZAČÍNA!

Celonárodná, v poradí už štvrtá" súťaž "Do práce na bicykli 2017" sa začína. Zámerom súťaže je zvyšovanie povedomia obyvateľov o užitočnosti a prínosoch nemotorovej a verejnej osobnej dopravy pre zlepšenie životného prostredia, ako aj pre zvýšenie celkovej kvality života v našom meste. Každodenné používanie bicykla do práce so sebou prináša výhody zdravého pohybu a reálneho kontaktu so svetom a pomáha eliminovať negatívne dopady individuálnej automobilovej dopravy, ktorá zhoršuje kvalitu života v našom meste. Súťaž zároveň vytvára kolektívy, partnerstvá, tímy, priateľstvá..... Ďalšie informácie si zatiaľ môžete nájsť na www.dopracenabicykli.eu. Následne, po registrácii Mesta Stará Ľubovňa do súťaže, bude možné prihlasovanie tímov a bližšie informácie k súťaži budú zverejňované aj na tejto adrese.
Publikované: 3.3.2017 | Aktualizácia: 7.3.2020 | Zobrazené: 299

Partneri

Partnerské mestá