29.12.2017

PONUKOVÉ KONANIE na prenájom nebytových priestorov v OD Družba v Starej Ľubovni

Mesto Stará Ľubovňa v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - "Prenájom nebytových priestorov v budove OD Družba, Letná 6, Stará Ľubovňa - II. poschodie (priestory po predajni nábytku)".

Výmera ponúkaného priestoru:
Predajná plocha: 611,53 m2
Ostatná plocha: 105,44 m2

Obhliadku priestorov možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod na t. č. 0911 624 834.

K stiahnutiu

Publikované: 29.12.2017 | Aktualizácia: 29.12.2017 | Zobrazené: 203

Partneri

Partnerské mestá