4.10.2019

Ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu

Mesto Stará Ľubovňa v zastúpení primátorom PhDr. Ľubošom Tomkom v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva - vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - prenájom nebytových priestorov.
Ponúkané priestory sa nachádzajú na I. NP OD Družba, Letná 6, Stará Ľubovňa (v súčasnosti prevádzka lahôdok Marianna).
Priestory sú v pôvodnom stave a pre ďalšie užívanie bude potrebná ich rekonštrukcia.

Výmera ponúkaného priestoru:
Predajná plocha: 142,10 m2
Ostatná plocha: 87,30 m2


Obhliadku priestorov možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod na t. č. 0911 624 834.

K stiahnutiu

Publikované: 4.10.2019 | Aktualizácia: 4.10.2019 | Zobrazené: 868

Partneri

Partnerské mestá