30.6.2015

PHaSR VÚC PSK - zverejnenie na posudzovanie

Prešovský samosprávny kraj doručil 26.6.2015 Mestu Stará Ľubovňa oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020" na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z.

K stiahnutiu

Mesto, Publikované: 30.6.2015 | Aktualizácia: 10.2.2017 | Zobrazené: 406

Partneri

Partnerské mestá