13.3.2017

OZNAM: Vypaľovanie trávy - To nikdy nerob!

Pamätajte na to, že VYPAĽOVANIE porastov bylín, kríkov a stromov je podľa par. 8 písm. a) a par. 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ!

Publikované: 13.3.2017 | Zobrazené: 7

Partneri

Partnerské mestá