11.10.2017

Oznam o zmene úradných hodín

Z dôvodu konania

celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA 2017

dňa 13.10.2017 (piatok)

stránky na Mestskom úrade vybavujeme do 12.00 h.

Ing. Aleš Solár, v. r.
prednosta MsÚ

Publikované: 11.10.2017 | Aktualizácia: 11.10.2017 | Zobrazené: 3

Partneri

Partnerské mestá