5.10.2018

Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

K stiahnutiu

Publikované: 5.10.2018 | Aktualizácia: 5.10.2018 | Zobrazené: 149

Partneri

Partnerské mestá