6.2.2019

Najväčšie bludisko v strednej Európe možno vyrastie v blízkosti Jakubianky

Minulý štvrtok rokovali mestskí poslanci opäť aj o prenájme pozemku na účely vybudovania mestskej záhrady s bludiskom. Predložený zámer tentokrát schválili. Najväčšie bludisko svojho druhu v strednej Európe by tak mohlo vyrásť v blízkosti rieky Jakubianka.

Projekt spoločnosti JVR Enterprise, s.r.o. bol vo štvrtok, 31. januára 2019 predložený Mestskému zastupiteľstvu už po druhýkrát. Prvotný zámer spoločnosti vybudovať mestskú záhradu a bludisko pod Ľubovnianskym hradom totižto poslanci neschválili z dôvodu vysokej koncentrácie atrakcií v tejto lokalite, kde sa okrem hradu nachádza aj skanzen, Historický vojenský tábor i Vojenská expozícia Michala Strenka. „Na základe podnetov viacerých obyvateľov mesta Stará Ľubovňa, ktorí by privítali nové miesta určené na trávenie voľného času s rodinou, sme rozhodli vypracovať zámer vybudovania mestskej záhrady s bludiskom. Celkový koncept bludiska zahŕňa aj príbeh o Čertovej skale, čím predpokladáme zvýšenie úrovne povedomia obyvateľov i návštevníkov mesta Stará Ľubovňa o miestnej histórii. Na realizáciu zámeru je však potrebné disponovať pozemkom v rozlohe viac než 10 000 m2, keďže samotné bludisko zo živého plotu bude pokrývať viac než 6 400 m2. Zvyšok areálu bude tvoriť záhrada, slúžiaca aj ako priestor na organizovanie rôznych športových a kultúrnych podujatí," predstavuje projekt Jozef Romaňák, konateľ spoločnosti.

Zámer prenájmu nehnuteľnosti vo výmere približne 11 000 m2 na dobu 15 rokov s nájomným vo výške 1 € ročne bol napokon schválený v lokalite pri Jakubianke v blízkosti budovy bývalej spoločnosti Pienstav. „JVR Enterprise, s.r.o. tiež predložila žiadosť o prenájom nehnuteľnosti v blízkosti objektu, kde sídli VPS, p.o. na účely zriadenia parkovacích plôch slúžiacich mestskej záhrade s bludiskom. Z dôvodu plánovaného vybudovania Juhovýchodného obchvatu mesta Stará Ľubovňa však mestskí poslanci navrhli vybrať inú, vhodnejšiu lokalitu," konštatuje primátor mesta Ľuboš Tomko a zároveň dodáva, že projekt Čertova skala však môže pozitívne ovplyvniť rozvoj cestovného ruchu v Starej Ľubovni.

Ak teda poslanci prenájom nehnuteľnosti na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo februári tohto roka definitívne schvália, spoločnosť môže začať s realizáciou zámeru bludiska, pričom jeho dĺžku odhadujú na približne dva roky od uskutočnenia prvej výsadby.

 

Publikované: 6.2.2019 | Aktualizácia: 6.2.2019 | Zobrazené: 3760

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies