6.3.2017

Najúspešnejší reprezentanti mesta v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2016


3. marca 2017 sa v obradnej sieni MsÚ stretli tí, ktorí celý minulý rok šírili dobré meno mesta Stará Ľubovňa doma i v zahraničí: najúspešnejší reprezentanti mesta v oblasti kultúry a vzdelávania. Prijali pozvanie primátora mesta Ľuboša Tomka, ktorý vo svojom príhovore povedal:

Rok 2016 bol pre Starú Ľubovňu mimoriadne bohatý na významné výročia, kultúrne podujatia a vynikajúce výsledky v oblasti kultúry a vzdelávania. Akordeónový orchester Veselé harmoniky oslávil 20 rokov svojho fungovania, 40 rokov nás teší dychová hudba Ľubovnianka, Základná umelecká škola Jána Melkoviča už 60 rokov vychováva mladé talenty vo všetkých oblastiach umenia, 10 rokov sa venuje žiakom vo výtvarnej oblasti Súkromná ZUŠka, na hrade Ľubovňa sa hral už desiaty rozprávkový muzikál Lietajúci Cyprián, rovnako 10 rokov má aj Vojenský historický tábor, Zbor pre občianske záležitosti pripravuje obrady 25 rokov pod značkou Človek človeku, 25. výročie oslávil aj Ľubovniansky jarmok, divadelný a filmový festival UM, UM má za sebou piaty ročník úspešného fungovania. 20 rokov žije z veselých farieb a tvorivého atramentu detí celoslovenská súťaž DÚHA. Do života sme odprevadili zbierku poézie Mariky Smoroňovej. Prvá lastovička z odchovancov Ľubovnianskeho literárneho klubu. Nina Kollárová sa stala prvýkrát v histórii nášho mesta finalistkou súťaže Básne 2016 a jej poézia vyšla v knihe najlepších básní Slovenska roku 2016. Staroľubovňanom sa darí aj na poli vzdelávania. Spomenieme aspoň Danku Bobulskú, ktorá v lete pôsobila na letnej škole v CERNe a aj v súčasnosti s touto významnou inštitúciou spolupracuje či úspešných dizajnérov, ktorí sa čoraz častejšie presadzujú doma i v zahraničí. Aj v tomto roku sa naše mesto pripravuje na výnimočné udalosti. Poetická Ľubovňa oslávi 25 rokov a Naša Vansovej Lomnička dokonca 50. Mladí ľudia, ktorí sa tu zišli a už dnes dosahujú krásne úspechy v rôznych oblastiach kultúry a vzdelávania, sú prísľubom napredovania. Stará Ľubovňa sa nemusí obávať o svoju budúcnosť.

Komisia vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni sa na základe podaných návrhov a dosiahnutých výsledkov rozhodla udeliť 7 ocenení talent roka, 10 ocenení najúspešnejší reprezentant mesta, 13 zvláštnych cien a 36 ďakovných listov. Ocenenia odovzdali Ľuboš Tomko, primátor mesta, Dalibor Mikulík, predseda kultúrnej komisie a milý hosť - speváčka a herečka Barbora Žilecká.

 

TALENT ROKA:

MATEJ OLEJNÍK za úspechy v klavírnych súťažiach

KRISTÍNA LEŠKOVÁ za úspechy v akordeónových súťažiach

KATARÍNA MELCHEROVÁ za úspechy vo vlastnej literárnej tvorbe a hre na lesnom rohu

MARTINA KOVALČÍKOVÁ za úspechy vo vlastnej literárnej tvorbe

MÁRIA BARNOVSKÁ za úspechy vo vlastnej literárnej tvorbe a umeleckom prednese

BARBORA LANGOVÁ za úspechy vo vlastnej literárnej tvorbe

VIKTÓRIA ILKOVIČOVÁ za úspechy vo výtvarných súťažiach

 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANT MESTA:

TÍMEA ANNA WILMANOVÁ za úspechy v akordeónových súťažiach a vo vlastnej literárnej tvorbe

STANISLAVA ORLOVSKÁ za úspechy v hre na flaute

PETER HANGURBADŽO za úspechy v saxofónových súťažiach

SÁRA SOKOLOVÁ za úspechy v akordeónových súťažiach a vo výtvarnej tvorbe

FOLKLÓRNY SÚBOR ĽUBOVŇAN za úspechy na folklórnych festivaloch a za reprezentáciu mesta v zahraničí

ANNAMÁRIA MIKULÍK za medzinárodné úspechy v oblasti dizajnu

LUCIA DUFFALOVÁ za úspechy v súťažiach a olympiádach v oblasti vzdelávania

RENÉ FRÖHLICH za úspechy na barmanských súťažiach

ANGELIKA FEDÁKOVÁ za úspech na súťaži v programovaní

TOMÁŠ COMPEĽ za úspech na súťaži Mladý remeselník

 

MIMORIADNE CENY:

BARBORA PLUTOVÁ za úspechy vo vlastnej literárnej tvorbe a vedomostných súťažiach

JANA BIGANIČOVÁ za úspechy vo vlastnej literárnej tvorbe

ADAM KOLLÁR za úspechy vo vlastnej literárnej tvorbe

NATÁLIA TIMANIKOVÁ za úspechy vo vlastnej literárnej tvorbe a umeleckom prednese

EMMA TOMKOVÁ za úspechy vo vlastnej literárnej tvorbe

VERONIKA STOLÁROVÁ za úspechy v akordeónových súťažiach

ALŽBETA CHLEBÁKOV za úspechy v akordeónových súťažiach

MARTINA VILINOVÁ za úspechy v akordeónových súťažiach a vo vlastnej literárnej tvorbe

MICHAELA LICHVÁROVÁ za úspechy v akordeónových súťažiach

PETER ZAMIŠKA za úspechy v akordeónových súťažiach

ČASOPIS ŠTUDENTOV GYMNÁZIA TERÉZIE VANSOVEJ GYMPLOVINY za úspechy v súťažiach stredoškolských časopisov

LATINO KLUB za úspechy na medzinárodných tanečných súťažiach

KAPELA NO BRAKE za úspechy v celoslovenských a medzinárodných hudobných súťažiach

 

POĎAKOVANIE ZA REPREZENTÁCIU MESTA:

SOŇA SOKOLOVÁ klavír

SIMONA PRÍHODOVÁ klavír

KRISTÍNA HARČARIKOVÁ saxofón

KLÁRA ZAHORJANOVÁ saxofón

TERÉZIA HARČARIKOVÁ, IVONA VISLOCKÁ A RÁCHEL ŽIVČÁKOVÁ sláčikové trio

ALENA POKRIVČÁKOVÁ akordeón

LÍVIA PRISTÁČOVÁ akordeón

NINA PLATKOVÁ akordeón

VERONIKA LEŠKOVÁ akordeón

JAKUB OLEJNÍK gitara

SIMONA HAĽAMOVÁ gitara

MARTIN KALETA gitara

SOFIA FILIČKOVÁ spev

LUCIA TOMKOVÁ spev

MÁRIA SMOLEŇOVÁ výtvarná tvorba

KAMILA EMÍLIA POTOČKOVÁ výtvarná tvorba

TAMARA PREVUŽŇÁKOVÁ výtvarná tvorba

RADKA ROMAŇÁKOVÁ výtvarná tvorba

VANESA REPKOVÁ výtvarná tvorba

KLAUDIA RYBOVIČOVÁ vlastná literárna tvorba

KATARTÍNA SIVUĽKOVÁ vlastná literárna tvorba

RENÁTA STRIČOVÁ vlastná literárna tvorba

MARIANA VISLOCKÁ vlastná literárna tvorba a umelecký prednes

JAKUBA PLUTA vlastná literárna tvorba

EMA JELEŇOVÁ vlastná literárna tvorba a výtvarná tvorba

KOLEKTÍV ŽIAKOV ZŠ na Levočskej ul. za vlastnú pieseň

KOLEKTÍV ŽIAKOV ZŠ na Levočskej ul. za videopohľadnicu z nášho mesta

PATRÍCIA FÁBOVÁ prednes v nemeckom jazyku

DEANA ŠPESOVÁ prednes v nemeckom jazyku

LUKÁŠ DURAČINSKÝ a MICHAL COMPEĽ súťaž Mladý tvorca

DÁVID SZOMRÁKI olympiáda z AJ

PATRIK LIŠČINSKÝ moderátorská súťaž Sárova Bystrica a SOČ

RASTISLAV HREBÍK súťaž Mladý remeselník - stolár

 

Komisia vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu sa rozhodla symbolicky, za všetkých obetavých pedagógov, udeliť 3 ďakovné listy učiteľom, ktorí sa pravidelne, s láskou a obetavosťou venujú svojim žiakom:

Monike Biganičovej zo ZUŠ Jána Melkoviča a Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša za výchovu mladých tanečných talentov a úspešné vedenie Latino klubu.

Monike Fedákovej zo ZUŠ JM za vedenie žiakov v klavírnych súťažiach.

Monike Poľanskej z Obchodnej akadémie za vedenie žiakov v projektoch a súťažiach v oblasti vzdelávania.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Za sladkosti ďakujeme spoločnosti KAUFLAND.

(Ká)

 

FOTO: Vladimír Zima

Publikované: 6.3.2017 | Zobrazené: 55

Partneri

Partnerské mestá