7.12.2017

Na slávnostnom MsZ odovzdali 2 Ceny mesta a 5 Cien primátora mesta za rok 2017

Som obyvateľom - obyvateľkou Starej Ľubovne.
Vedieť úprimne, s hrdosťou vysloviť tieto slová a naplniť ich obsahom - to je umenie!

Od roku 1999 mesto Stará Ľubovňa udeľuje na sviatok sv. Mikuláša - patróna mesta, mimoriadnym osobnostiam Cenu mesta a Cenu primátora mesta za pozoruhodné aktivity vo všetkých oblastiach života. Za tých osemnásť rokov ju získali desiatky múdrych a obetavých ľudí úzko spojených s naším mestom.

Mesto Stará Ľubovňa sa aj v tomto roku rozhodlo oceniť osobnosti za dlhoročnú činnosť, ktorou sa významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, spoločenský, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 9. novembra 2017, na základe návrhu poslancov, primátora mesta a občanov Starej Ľubovne, bola Cena Mesta udelená dvom laureátom. Cena primátora Mesta piatim laureátom.

Najvyššie ocenenia mesta laureátom na slávnostnom zasadnutí MsZ 6. decembra 2017 odovzdali primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko a prednosta MsÚ Aleš Solár. Kultúrny program pripravili žiaci a učitelia ZUŠ Jána Melkoviča a Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsZ.

LAUREÁTI CENY MESTA STARÁ ĽUBOVŇA ZA ROK 2017:
Vladimír Buvalič
za dlhoročnú riadiacu a pedagogickú prácu a výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti odborného školstva, športu a práce s mládežou

Michal Hutník in memoriam
za celoživotnú obetavú prácu a osobný prínos pri zachovávaní a šírení folklórnych tradícií nášho regiónu a propagáciu mesta doma i v zahraničí

LAUREÁTI CENY PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA ZA ROK 2017:
Františka Marcinová
za udržiavanie folklórno-etnologických tradícií regiónu, publikačnú činnosť v oblasti dejín mesta a propagáciu mesta doma i v zahraničí

Anna Opinová
za výnimočný úspech v celosvetovej súťaži Nicon Photo Contest a zviditeľnenie nášho mesta doma i v zahraničí

Františka Šipošová
za celoživotnú obetavú prácu a výnimočný osobný príklad ľudskosti, skromnosti a nezištnej pomoci iným

Mária Vyšovská
za osobný príklad úspešnej ženy - podnikateľky, propagáciu mesta doma i v zahraničí a dlhoročnú podporu podujatí v meste

František Vorobeľ
za dlhoročnú manažérsku a trénerskú činnosť, organizovanie športových podujatí, výchovu mladej generácie hrdých reprezentantov mesta a Slovenska v karate a úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí


Text: Ká
Foto: VZ

Viac fotografií nájdete TU.

 

Publikované: 7.12.2017 | Zobrazené: 21

Partneri

Partnerské mestá