12.4.2018

Mons. Trstenský a jeho vplyv na život v Starej Ľubovni

Dnes, 12. apríla 2018 sa uskutoční v Starej Ľubovni spomienková slávnosť venovaná 110. výročiu narodenia Mons. Viktora Trstenského. Tento pápežský prelát, kňaz, spisovateľ, politický väzeň, ochranca ľudských práv, čestný občan a duchovný otec farnosti Stará Ľubovňa výnimočným spôsobom ovplyvnil životy mnohých Staroľubovňanov.

Mons. Trstenský sa narodil 28. marca 1908 v Trstenej. Vo svojich 23. rokoch bol biskupom Jánom Vojtaššákom vysvätený za kňaza. Ako kaplán, ale i ako kňaz pôsobil na viacerých miestach, vrátane Starej Ľubovne. Počas svojej kňazskej činnosti bol však nespravodlivo prenasledovaný, odsúdený, väznený a trýznený komunistickým režimom vtedajšieho Československa. Spolu 24 rokov svojho života z tohto dôvodu strávil vo väzniciach a táboroch.

Do Starej Ľubovne prvýkrát prišiel v roku 1933, kedy na obdobie štyroch mesiacov zastupuje chorého, vtedy slúžiaceho farára. Ako duchovný správca farnosti začal svoje pôsobenie v roku 1969. S pomocou rehoľných sestier Kongregácie školských sestier sv. Františka rozvíjal nielen duchovnú, ale i kultúrnu a charitatívnu činnosť. Pokorne a ochotne slúžil farnosti a mestu za každých okolností. Keďže budova fary nevyhovovala novým požiadavkám i uskutočňovaným aktivitám, inicioval jej rekonštrukciu, ktorú vo veľkej miere spolufinancoval z vlastných prostriedkov. Na stavebných prácach, ale aj mnohých iných farských činnostiach sa podieľalo čoraz viac obyvateľov mesta, prioritne z radov mládeže, ktorej sa Mons. Trstenský aktívne venoval. V roku 1970 sa po 30-tich rokoch, aj napriek možným rizikám a zastrašovaniu od miestnych predstaviteľov komunistického režimu, rozhodol usporiadať týždňové ľudové misie. Týmto spôsobom chcel upevniť a posilniť duchovný život Staroľubovňanov. Jeho pôsobenie sa však čoraz viac stalo tŕňom v oku mnohých komunistov.

Dňa 1. februára 1974 mu bolo od Okresného národného výboru v Starej Ľubovni doručené rozhodnutie o odňatí štátneho súhlasu k výkonu duchovnej činnosti s okamžitou platnosťou, kde mu vyčítali jeho protispoločenskú nebezpečnosť a nesúhlas s výstavbou socialistickej spoločnosti. Mons. Trstenský tak bol nútený prestať oficiálne vykonávať pastoračnú činnosť. V súkromí však naďalej vykonával sv. omše, či dokonca v tajnosti posvätil za prítomnosti veriacich novú drevorezbu krížovej cesty umiestnenú v Kostole sv. Mikuláša. Po štyroch rokoch a troch mesiacoch ukončil v roku 1974 svoju službu v meste Stará Ľubovňa.

Ako 90-ročný prichádza opäť, aby mohol posvätiť základný kameň pre nový Kostol sv. Petra a Pavla, či pamätnú tabuľu známeho rodáka a signatára Pittsburskej dohody Jána Kubašiaka. Po odchode zo Starej Ľubovne sa na jeho počesť uskutočnili viaceré stretnutia kňazov, rehoľníkov, miništrantov i dievčat, pôsobiacich vo vtedajšom zbore, a to nielen za jeho účasti, no tiež i po jeho smrti (7. december 2006).

Vplyv Mons. Trstenského na život v Starej Ľubovni bol i stále je významný a nezameniteľný. V rámci spomienkovej slávnosti venovanej 110. výročiu narodenia sa vo farskom Kostole sv. Mikuláša uskutoční o 17:00 h sv. omša. Po jej skončení sa o 18:00 h slávnostne odhalí pamätná tabuľa umiestnená na priečelí farskej budovy na Nám. sv. Mikuláša 14. Časť programu slávnosti sa o 18:30 h uskutoční aj v Galérii Provinčný dom, kde bude prebiehať vernisáž výstavy fotografií a dokumentov o živote Mons. Trstenského, premietanie filmu od autora Štefana Dlugolinského, prezentácia knihy Ľubomíra Ogurčáka s názvom „Vždy som túžil po svätosti" a o živote a službe Mons. Trstenského porozpráva kňaz a historik HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

Príďte si s nami uctiť pamiatku tohto výnimočného človeka. Srdečne pozývame!

Publikované: 12.4.2018 | Aktualizácia: 12.4.2018 | Zobrazené: 563

Partneri

Partnerské mestá