10.4.2018

Jar a životné prostredie – Zem sa zobúdza

Tak máme za sebou prvý jarný deň. Deň jarnej rovnodennosti, v roku 2018 pripadajúci na utorok 20. marca. Astronómovia si prišli na svoje, v tento deň slnečné lúče zase dopadli v mieste rovníka kolmo na zemský povrch. Sklon zemskej osi a obeh Zeme okolo Slnka zase nesklamal a bol rovnaký ako je už dlho, predlho. Deň a noc boli rovnako dlhé, aj keď sme to možno „pocitovo" nezaznamenali. Vo vzťahu k vkladaniu prestupného dňa 29. februára sa pôvodne zažitý prvý jarný deň 21. marec, zmenil na 20. marec. Tak to bude ešte chvíľu trvať, ale od roku 2048 sa už bude objavovať údaj o tom, že prvý jarný deň bude 19. marca (Jozefovia sa určite potešia).

Jar na našej pologuli je spojená s prebúdzaním sa života. Za rána sa z lesov, hájov, kríkov ozývajú veselé trilky vtákov, ktoré už prileteli na svoje hniezdiská, alebo ktoré ani neodleteli a už si upravujú hniezda pre nové potomstvo. A ďalšie a ďalšie vtáky prilietajú a hľadajú si svoje miesto v našom okolí. Áno, ešte vždy môžeme šťastne povedať „v našom okolí", lebo napriek všetkému čo je človek schopný vystrájať prírode, sa tieto drobné spevavce vracajú aj k nám, k ľudským obydliam.

Odchod zimy a príchod jari privítali aj Moreny, ktoré hodené do riek zobrali ľady so sebou a prenechali prírodu žurčiacim potôčikom, jarným vánkom, kvitnúcim kvetom a blahodárne pôsobiacim bylinkám, ktoré sú v jari najúčinnejšie - podbeľ, púpava, klíčiaca žihľava. Tak trochu ešte veríme aj tomu, že veľkonočná šibačka, ktorá neodmysliteľne na Slovensku patrí k jarnému obdobiu, prinesie dievkam krásu, zdravie a očistu od všetkého starého a zlého. Kiež by to tak bolo.

Ochranárskym vyvrcholením jarných dní je samozrejme Deň Zeme. Deň Zeme je ekologicky motivovaný slávnostný deň, ktorý upozorňuje ľudí na ich negatívny vplyv na životné prostredie, počas ktorého ochranári predkladajú návrhy riešení, diskutujú a informujú o možných riešeniach. Kampaň za deň Zeme začala v San Franciscu v roku 1969, pričom jej cieľom bolo presadiť ekológiu do politických kruhov, čo sa postupne podarilo dosiahnuť. Na politickej úrovni sa stále viac diskutovalo o potrebe zvyšovania energetickej účinnosti, o recyklovaní odpadov, o hľadaní obnoviteľných zdrojov energie, o ochrane Zeme ako planéty. Prvý oficiálny Deň Zeme sa konal 22. apríla v roku 1970 v Amerike, OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr v roku 1971 a v roku 1990 sa k tomuto sviatku pripojili aj ďalšie krajiny a uznali 22. apríl za Medzinárodný deň Zeme.

Deň Zeme sa koná každoročne 22. apríla aj na Slovensku, inak tomu nebude ani tento rok - v parku na Námestí gen. Štefánika (pri pošte) sa budú s aktivitami ku Dňu Zeme prezentovať pracovníci Centra voľného času a iných organizácií (medzi nimi aj naše Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA).

Čo môžete aj Vy urobiť už teraz, aby ste Deň Zeme privítali s čistým svedomím a naše mesto s čistým štítom?
1. Povedzte o tomto dni a o jeho význame svojim deťom, vnúčatám, žiakom, študentom, susedom, priateľom..... (aby neostali za dverami). Aby z jarných potuliek prírodou nezabudli do kontajnerov v meste priniesť svoje vlastné odpady, alebo aj trochu odpadov vyzbieraných po iných.
2. Priložte ruku k dielu a vyzametajte alebo vyhrabte nejaký ten meter štvorcový trávnika okolo vašej bytovky či pred domčekom.
3. Zatvárajte veko kontajnera na odpady, aby z neho mačky nemohli vynášať „pochutinky" a aby z nich vietor nevyfúkal ľahké igelity, celofány či polystyrény.
4. Už pri nakupovaní v obchode vyberajte také tovary, ktoré sú čo najmenej zabalené, alebo sú zabalené v takých obaloch, ktorých triedený zber sa v meste organizuje (papier, plast, sklo, kovové obaly, viacvrstvové kombinované obaly - tetrapaky).
5. Z ponuky v obchode si vyberajte také pracie prostriedky, ktoré neobsahujú fosfor, minimalizujte spotrebu aviváže, dávajte prednosť klasickým mydlám a mydlovým vločkám.
6. Uprednostňujte domáce produkty, lebo na ich dopravu do nášho okresu a mesta nebolo potrebné také veľké množstvo pohonných hmôt, ako na produkty z iných krajín.
7. Ak máte možnosť vo svojej záhrade, alebo ak už máte pri bytovke pristavenú nádobu hnedej farby, zbierajte oddelene od ostatných odpadov bioodpady. Máme na kraji mesta postavenú modernú kompostáreň, v ktorej sa bioodpady zhodnocujú a menia na kompost (ktorý môžete bezplatne získať pre svoju vlastnú potrebu).
8. Ak ešte nemáte modernejší typ splachovača, šetrite vodou na splachovanie tak, že do nádržky s vodou si vložíte plnú PET fľašu vody (množstvo vody na spláchnutie sa tak zníži o objem PET fľaše).
9. Skontrolujte, či nemáte chladničku a mrazničku umiestnenú blízko sporáku alebo iného tepelného zariadenia, alebo na mieste, na ktoré cez okno začne čoskoro páliť letné slnko. Umiestnite ich na chladnejšie miesto, aby ste ušetrili elektrickú energiu.
10. A choďte. Choďte koľko vládzete. Dajte prednosť vlastným nohám (a vlastnému zdraviu), prípadne vytiahnite z pivnice bicykel, kolobežku, kolieskové korčule, alebo čokoľvek iné čo spotrebuje iba vašu vlastnú energiu - tá je totiž obnoviteľná.

Eulalia Štefanová
Predsedníčka Združenia Pčola

Publikované: 10.4.2018 | Aktualizácia: 10.4.2018 | Zobrazené: 321

Partneri

Partnerské mestá