3.4.2018

Grantová schéma 2018 "Záleží nám na Starej Ľubovni!"

Máte nápad, ako skrášliť svoje mesto a dokážete ho uskutočniť dobrovoľníckou prácou,

v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?

 

 

Mesto Stará Ľubovňa už po štvrtý raz vyhlasuje

 

V Ý Z V U

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu revitalizácie verejných plôch, rekonštrukciu existujúceho mobiliáru a vybudovanie nových prvkov v meste Stará Ľubovňa, v rámci ktorej sa môžu Staroľubovňania uchádzať o podporu vo výške 500 €.

 

 

V našom meste žije veľa nadšených, šikovných ľudí, ktorí aktívne participujú na verejnom živote v meste. Nakoľko sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Ľubovňa o poskytovaní dotácii (VZN č. 44) vzťahuje iba na obce, právnické osoby, resp. fyzické osoby – podnikateľov, našlo vedenia Mesta spôsob ako podporiť občiansku iniciatívu radových občanov, mimovládne organizácie a neformálne občianske združenia nevynímajúc.

Prioritou Mesta je podporiť komplexné projekty s jasne a zrozumiteľne stanovenými cieľmi, aktivitami a výstupmi celej akcie. Odborná komisia menovaná primátorom bude prihliadať na inovatívny charakter, výnimočnosť zámerov predložených žiadostí o dotáciu vrátane plusových bodov za náväznosť akcie na aktivity realizované v predchádzajúcom období a udržateľnosť výstupov akcie.

 

Príklady úspešne zrealizovaných projektov z minulých ročníkov:

Môj kraj, o. z.

Revitalizácia vegetácie a vyčistenie koryta potôčika v lokalite Mokré lúky, v blízkosti cyklotrasy Vlčia stopa, výstavba malej drevenej hrádze za účelom vytvorenia prírodného jazierka. 

 

Dobrí ľudia, n. o.

Čistenie brehov a vodných tokov riek na území mesta Stará Ľubovňa, t. j. rieka Jakubianka a Poprad.

 

Obyvatelia obytného domu Orava a Spiš

Oprava parkovacích plôch, vytvorenie schodiska, údržba stĺpov verejného osvetlenia a revitalizácia ostatného mobiliáru vrátane výsadby zelene.

 

Ing. Ľubomír Bolcár

Revitalizácia a skrášlenie medziblokového priestoru za účelom vytvorenia oddychového priestoru pre rodiny s deťmi.

 

Mgr. Lenka Vašková

Dobudovanie príjazdovej cesty k priestorom Karanténnej stanice a vybudovanie boxov za účelom prenocovania psíkov psovodov, výcvikárov počas viacdňových seminárov alebo akcií.

 

SRRZ-RZ pri Materskej škole Vsetínska 36

Dovybavenie školského dvora kúpou a montážou nového certifikovaného hracieho prvku – lezeckej lanovej steny.

 

Cyklovňa, o.z.

Vybudovanie dreveného mostíka na singletracku Vlčia stopa.

 

K stiahnutiu

Publikované: 3.4.2018 | Aktualizácia: 3.4.2018 | Zobrazené: 523

Partneri

Partnerské mestá