Samospráva

Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa

29.11.2016

Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa

Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Partneri

Partnerské mestá