Centra voľného času

 • BabyClub MONALI

  * HOPSASA - hudobno-pohybové cvičenia pre deti od 1 do 3 rokov * , * HOP-A-ČĽUP - "plávanie" s dojčatami a batoľatami, * Masáže dojčiat , * Brušné tance pre dievčatá a ženy každého veku , * Baby Signs - znaková reč pre batoľatá
  17.novembra 22, 06401 Stará Ľubovňa
  info@monali.sk
  http://www.monali.sk
 • Centrum voľného času

  Centrum voľného času v Starej Ľubovni je mimoškolské výchovné zariadenie pracujúce s deťmi a mládežou vo veku 6 - 26 rokov, zabezpečujúce aktívne a zmysluplné využívanie voľného času. Centrum voľného času je zároveň aj regionálny konzultant pre progr...
  www.cvc.sk, 06401 Stará Ľubovňa
  cvc@slnet.sk
  http://www.cvc.sk
  052/43 229 91

Partneri

Partnerské mestá