PROPAGINVEST

Vydavateľ reklamného a inzertného dvojtýždenníka Ľubovnianska burza. Grafické služby, výroba letákov, pozdravov, pozvánok, vizitiek...

Adresa: Nám. gen. Štefánika 6, 06401 Stará Ľubovňa

Kontakt:
Ľubomír Arendáč 
propaginvest@slnet.sk 
Mobil:
0908 984 659