Ján Štellmach - GEODET

GEODETICKÉ SLUŽBY KTORÉ PONÚKAME:
- Geometrické plány,
- Zameranie a vytýčenie hraníc pozemkov,
- Vytýčenie staveniska a objektu (domu, garáže),
- Identifikácia hraníc a vlastníckych vzťahov k pozemkom,
- Polohopisné a výškopisné plány,
- Predrealizačné a porealizačné merania,
- Tvorba kúpno-predajných, darovacích zmlúv k nehnuteľnostiam,
- BEZPLATNÉ poradenstvo

Adresa: Nám. gen. Štefánika 531/4, 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
10771247
Kontakt:
Ján Štellmach 
geota.stellmach@slnet.sk 
Web:
http://stellmach.szm.com 
Telefón:
0907924763 
Mobil:
0907924763