Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA

Organizácia III. sektoru pôsobí s celoslovenskou pôsobnosťou od 30. júna 1994 a pracuje v oblasti poradenstva a konzultácií zameraných na podporu využitia obnoviteľné zdroje energie, recykláciu, prípravy projektov na EÚ a obhajoby ľudských práv v oblasti environmentalistiky - právne poradenstvo. Napomáha vzniku nových organizácií pre riešenie občianskych problémov na báze rešpektovania princípov otvorenej občianskej spoločnosti. Je nezávislé od akýchkoľvek politických organizácií a hnutí. Sme otvorení pre všetkých občanov ctiacich si princípy filozofie trvalo udržateľného života.

Adresa: Levočská 38 / II. poschodie č. dverí 201, 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
31990673
IČ DPH:
31990673
Kontakt:
Pavel Petráš  
info@zdruzeniepcola.org 
Web:
http://www.zdruzeniepcola.org 
Mobil:
0910 598 858