NetCentral Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť poskytuje komplexné personálne služby predovšetkým pre výrobné a logistické spoločnosti. Našim cieľom je umožniť našim klientom, aby sa mohli sústrediť na podstatné činnosti v ich obore podnikania a personálnu problematiku ponechali na nás.

Adresa: Keratsinské námestie 1, 08001 Prešov 1

IČO:
44427301
IČ DPH:
SK2022702781
nabor@centralwork.eu 
Web:
http://www.centralwork.sk 
Telefón:
+421220512512