Geodat Real s.r.o.

Geodat Real s.r.o.

Geodeticko-realitná činnosť
Geodetické práce a práce spojené s majetkovo - právnym vysporiadaním investičných projektov
Komplexná dodávka geodetických prác pre výstavbu od projektových podkladov cez práce počas výstavby, až po kolaudáciu stavebných objektov.

Adresa: sídlo : Vansovej 1788/53, prevádzka :na prízemí v objekte na Nám. gen. Štefánika č. 6 , 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
46 644 563
Kontakt:
Ing. Milan Heretik 
geodat@geodat.sk 
Web:
http://www.geodat.sk  
Telefón:
0524321481 
Mobil:
0903611872/0910324743